/>

Quest 2022 "Viktigt projekt i pandemitider"

Under vecka fem är det stor Grande Finale för Norlandia Förskolors 5 000 barn och 1 500 pedagoger. Inom ramen för det årliga pedagogiska evenemanget Norlandia Quest samlas våra drygt 75 förskolor kring det högaktuella temat BEING TOGETHER (”Vara tillsammans”).

Vad är empati? Vad är vänskap? Hur ska vi bemöta varandra? Det är ett par frågeställningar som barn och pedagoger på Norlandia Förskolor arbetat med sedan i höstas. Genom olika projekt och aktiviteter har fantasin flödat där många små och stora temasinsatser genomförts. 

Liksom tidigare år har temaarbetet införlivats som en naturlig del i undervisningen. Stort fokus har lagts på att arbeta tillsammans, uppmuntra varandras styrkor och lära av varandra. Ytterligare inslag har varit samarbetsövningar, empati-lekar och diskussioner om begrepp som demokrati. 

Norlandia Quest – som genomförs samtidigt på förskolorna – är ett årligt pedagogiskt evenemang inom ramen för Norlandia Förskolors identitet Kunskap & Innovation. Med ett gemensamt tema uppmuntras barn och pedagoger att utforska ett ämne för att samla nya kunskaper och erfarenheter – helt i linje med vårt ledord nya upptäckter - varje dag. Tidigare års teman har varit film, science, GoGreen och hjältar. 

Under årets finalvecka 31 jan-4 feb visar barnen upp sina projekt och arbeten för vårdnadshavarna främst genom förskolornas sociala mediekanaler.