Norlandia Förskolor Snilleblixten

Norlandia Förskolor Snilleblixten erbjuder en trygg, utvecklande och lekfull lärmiljö där barnens nyfikenhet och lärande stimuleras.

Snilleblixten ligger i området Eketånga i Halmstad och erbjuder 105 förskoleplatser fördelade på åtta avdelningar. Snilleblixten är inrymd i en ombyggd, modern fastighet med nytänkande lärmiljö. Genom vårt pedagogiska arbete genomför vi olika projekt och aktiviteter under året för att stimulera våra barn till nya lärdomar och erfarenheter. Vi har en stor utegård med stora möjligheter till varierad utomhuslek. I närområdet finns gott om grönområden och havet som vi regelbundet besöker. 

Det dagliga mötet och dialogen med barnets vårdnadshavare skapar ett ömsesidigt förtroende, trygghet och glädje till hela familjen. Vi lever efter mottot; tillsammans skapar vi en förskola med utgångspunkt för barnens bästa. Vårdnadshavare är alltid välkomna att ta del av verksamheten.