Våra öppettider

Snilleblixten har öppet mellan kl. 06.30-18.00 (vid behov till 18:30). Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Planeringsdagar

Snilleblixten har sex planeringsdagar per år (vt 2022 - 14/1, 9/3, 13/6). Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor senast en månad innan aktuell planeringsdag.